#شما؛ انتقادهای علی کریمی از فدراسیون فوتبال

#شما؛ انتقادهای علی کریمی از فدراسیون فوتبال

انتقادهای تند و تیز علی کریمی از فدراسیون فوتبال ایران به عملکرد کارلوس کیروش رسید. کیروش در یک پیامک که به دست فردوسی‌پور رسید علی کریمی را "بزدل" خطاب کرد. در این ویدیو بخشی از نظرات مردم درباره مناظره علی کریمی با محمدرضا ساکت، دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران و واکنش کارلوس کیروش را ببینید.