#شما : تاثیر تنهایی بر سلامت انسان

#شما : تاثیر تنهایی بر سلامت انسان

تغییر در جوامع و سبک زندگی بشر، باعث شده که با وجود افزایش جمعیت، انسان‌ها بیش از گذشته احساس تنهایی کنند؛ حس درک نشدن و یا نداشتن ِ روابط اجتماعی معنادار؛ حسی که سن و سال نمی‌شناسد، و در صورت تداوم، می‌تواند بر سلامت جسم و روان فرد تاثیر بگذارد. این ویدیو را که به تاثیر تنهایی بر سلامت فرد می‌پردازد ببینید، و به سوالی که در آن مطرح می‌شود پاسخ دهید.