#شما؛ کناره‌گیری عطا محمد نور

#شما؛ کناره‌گیری عطا محمد نور

پس از سه ماه تنش میان حکومت مرکزی و عطا محمد نور چندروز پیش اسحاق رهگذر رسما به عنوان والی جدید بلخ معرفی شد. آقای نور در پی توافقی با اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، معرفی والی جدید بلخ را پذیرفت