#شما؛ کارنامه جمهوری اسلامی در آستانه چهل سالگی

از شما پرسیده بودیم با توجه به کارنامه جمهوری اسلامی تا کنون، اگر امروز دوباره بعد از ۴۰ سال قرار بود در یک رفراندوم به جمهوری اسلامی رای بدهید، رای‌تان آری بود یا نه و چرا؟ در این ویدیو بخشی از پیام‌های دریافتی را بشنوید.