#شما؛ چرا استقبال از مشارکت در انتخابات آینده افغانستان کم است؟

#شما؛ چرا استقبال از مشارکت در انتخابات آینده افغانستان کم است؟

دولت وحدت ملی افغانستان برای برگزاری انتخابات آینده این کشور در ماه مهر / میزان با مشکلاتی روبرو است. یکی از این مشکلات، استقابل کم مردم برای مشارکت در انتخابات است. در این ویدیو با دلایل آن آشنا شوید.