#شما؛ یخچال‌ شما؛ از قیمت تخم‌مرغ تا عرق کشمش

#شما؛ یخچال‌ شما؛ از قیمت تخم‌مرغ تا عرق کشمش

از شما خواسته بودیم در یک ویدیو مشاهده خود را از تغییر قیمت مواد غذایی در بازار ایران برای ما بفرستید. این ویدیو بخشی از تصاویر و مشاهداتی است که به دست ما رسیده است.