#شما؛ طالبان مرگ جلال‌الدین حقانی را تایید کرد

#شما؛ طالبان مرگ جلال‌الدین حقانی را تایید کرد

گروه طالبان اعلام کرد جلال‌الدین ربانی رهبر شبکه حقانی بعد از یک بیماری طولانی درگذشت. جلال‌الدین حقانی که بود و شبکه حقانی در افغانستان چه کرد؟