#شما؛ افزایش هزینه امتحان آیلتس در ایران

#شما؛ افزایش هزینه امتحان آیلتس در ایران

داوطلبان شرکت در امتحان آیلتس در ایران شاهد افزایش قیمت‌های ناگهانی این امتحان بوده‌اند. نظرات و تجربیات متفاوت بعضی از داوطلبان شرکت در این امتحان را بشنوید.