#شما؛ آیا غرب کابل محرم آرام‌تری پیش رو خواهد داشت؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ آیا غرب کابل محرم آرام‌تری پیش رو خواهد داشت؟

طی یک سال گذشته حملات هدفمند زیادی در غرب کابل که ساکنان آن عمدتا شیعه و هزاره هستند، توسط داعش انجام شده است. با نزدیک شدن محرم، نگرانی‌ها برای تامین امنیت این منطقه افزایش یافته است.