#شما؛ افزایش جرایم خرد در ایران

#شما؛ افزایش جرایم خرد در ایران

رئیس پلیس تهران در مصاحبه با خبرگزاری مهر اعلام کرد جرایم خرد افزایش پیدا کرده است. در این ویدیو بخشی از تجربیات و مشاهدات مردم را بشنوید.