شما؛ راهکارهای احتمالی ایران برای مقابله با تحریم نفت#
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ راهکارهای احتمالی ایران برای مقابله با تحریم نفت

ایران می‌گوید برای دور زدن تحریم‌های نفتی که از نیمه شب ۱۳ آبان اجرایی خواهد شد، راهکارهایی دارد که فعلا اشاره‌ای به آنها نخواهد کرد. این راهکارها چه می‌تواند باشد؟