شما؛ چرا بعضی از غیرمسیحیان در ایران کریسمس را جشن می‌گیرند؟#
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ چرا بعضی از غیرمسیحیان در ایران کریسمس را جشن می‌گیرند؟

براساس برخی گزارش‌ها در ایران برای فروش اقلام مربوط به کریسمس محدودیت‌هایی ایجاد شده است. درباره برگزاری جشن کریسمس توسط غیرمسیحیان در ایران اختلاف نظرهایی وجود دارد.

موضوعات مرتبط