#شما؛ واژگون شدن اتوبوس دانشگاه آزاد

#شما؛ واژگون شدن اتوبوس دانشگاه آزاد

واژگون شدن اتوبوس دانشگاه آزاد، مرگ ده نفر و زخمی شدن تعدادی از دانشجویان، بحث کیفیت سرویس‌های حمل و نقل دانشگاه‌ها و مدارس را دوباره مطرح کرده است. در بیست سال اخیر بارها سرویس دانش آموزان و دانشجویان به دلایل مختلف از جمله نقص اتوبوس یا مینی‌بوس، خواب آلودگی راننده یا ایمن نبودن وسیله نقلیه تصادف کرده و منجر به مرگ یا زخمی شدن آنها شده است.