#شما؛ برگزیده‌ترین ایده‌های علمی سال ۲۰۱۹ چیست؟

برگزیده‌ترین ایده‌های علمی سال ۲۰۱۹ را در این ویدیو ببینید: