#شما؛ آشفته بازار خودرو در ایران

#شما؛ آشفته بازار خودرو در ایران

افزایش قیمت و عدم تحویل به موقع خودروهای پیش فروش شده توسط خودروسازان ایران در ماه‌های گذشته باعث اعتراض مشتریان‌ آنها شده است. نابسامانی بازار خودرو بر زندگی بسیاری از خریداران تاثیر مستقیم گذاشته است.