#شما؛ وضعیت ایمنی مدارس در ایران

#شما؛ وضعیت ایمنی مدارس در ایران

دانش‌آموزان مدارس در ایران سالهاست به دلایل مختلف قربانی عدم رعایت نکات ایمنی می‌شوند. از آتش‌سوزی بخاری‌های غیراستاندارد گرفته تا سقوط اتوبوس به دره. مشاهده شما از وضعیت ایمنی مدارس در ایران چیست؟