#شما؛ قتل مهسا، نگرانی‌ها از آدم‌ربایی در افغانستان

#شما؛ قتل مهسا، نگرانی‌ها از آدم‌ربایی در افغانستان

حدود یک هفته پیش مهسای ۶ ساله، فرزند یک صراف در کابل ربوده شد و یک شب بعد جسدش پیدا شد. این اولین بار نیست که یکی از اعضای صرافان در کابل قربانی آدم‌ربایی می‌شوند. در ۲ سال‌های گذشته ده‌ها تن از صرافان یا اعضای خانواده‌هایشان قربانی آدم‌ربایی شده‌اند. صرافان در اعتراض به وضعیت موجود تاکنون بارها اعتصاب کرده‌اند.