#شما؛ بیلبوردهای تبلیغاتی جنجالی در ایران

چند روز پیش استفاده از حضور یک زن در یک بیلبورد تبلیغاتی در بابل در شبکه‌های اجتماعی جنجالی شد. در این ویدیو دلیل آن را ببینید بعضی دیگر از بیلبوردهایی که وضعیت مشابه پیدا کرده‌اند را مرور کنید.