#شما؛ اگر فروش نفت ایران صفر شود چه خواهد شد؟

#شما؛ اگر فروش نفت ایران صفر شود چه خواهد شد؟

آمریکا اعلام کرد معافیت کشورهای وارد کننده نفت ایران را تمدید نخواهد کرد و هدفش رساندن میزان فروش نفت ایران به صفر است. اگر این اتفاق بی‌افتد چه تاثیری بر اقتصاد ایران و مردم خواهد داشت؟