#شما؛ دوستی یا دشمنی با حیوانات؟

کشته شدن یک توله خرس در سوادکوه بر اثر حمله با سنگ و انتشار ویدیوی آن در شبکه‌های اجتماعی بار دیگر موضوع خشونت علیه حیوانات را مطرح کرد. خشونت علیه حیوانات در ایران تا کنون بارها مشاهده شده است. اما افرادی هم هستند که با حیوانات دوست هستند و برای کمک به آنها هر کاری لازم باشد انجام می‌دهند.