جوانانی که ما را به ماه بردند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جوانانی که ما را به ماه بردند

می‌دانستید متوسط سن کسانی که نخستین انسان را به ماه فرستادند، فقط ۲۷ سال است؟ روایت‌های چند نفر از آنها را بشنوید.

موضوعات مرتبط