مراقبت رئیس پارلمان نیوزیلند از نوزادی در مجلس
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مراقبت رئیس پارلمان نیوزیلند از نوزادی در مجلس

رئیس مجلس نیوزیلند، در هنگام نظارت بر بحث و گفت‌وگوی نمایندگان، از نوزاد یکی از آنها مراقبت کرد. این اولین روز کاری تاماتی کوفی، پدر این کودک، بعد از مرخصی زایمان بود و برای اینکه بتواند به راحتی سخنرانی کند، نگهداری از کودک را بر عهده رئیس پارلمان گذاشت. تصاویر او هنگام نگهداری این کودک، مورد توجه قرار گرفته است.

موضوعات مرتبط