رقص دردسر‌ساز در کنسرت سالار عقیلی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رقص دردسر‌ ساز در کنسرت سالار عقیلی

ویدیویی این روزها در شبکه‌های اجتماعی واکنش تندروها را برانگیخته که متعلق است به کنسرت اخیر سالار عقیلی در سالن برج میلاد تهران. در این ویدیوی چند ثانیه‌ای همزمان با خواندن سالار عقیلی، زنی حرکات موزون انجام می دهد. این ویدیو منسوب شد به فرزانه کابلی، اما اصل ماجرا چیز دیگری بود. گروه حرکت که زیر نظر خانم کابلی تمرین می کنند به اجرا در این کنسرت پرداخته بود.

در این گزارش گروه شبکه های اجتماعی بی‌بی‌سی داستان را بیشتر برای شما توضیح داده است.

موضوعات مرتبط