سفر به سد البرز در سوادکوه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سفر به سد البرز در سوادکوه

فصل، فصل سفر است و طبیعت گردی. ایران هم از شمال به جنوب و غرب به شرق دارای طبیعت متنوعی است. سپهر، یکی از مخاطبان ما از سفری که به سد البرز در سوادکوه داشته تصاویر زیبایی فرستاده و تجربه سفرش به این منطقه را توضیح داده است.