'نظرات شما درباره خودسوزی و مرگ 'دخترآبی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نظرات شما درباره خودسوزی و مرگ 'دخترآبی'

در تلگرام از شما خواستیم تا نظرتان را در مورد خودسوزی و مرگ سحر خدایاری، 'دختر آبی' را برای ما بفرستید. این منتخبی از نظرات و مطالبه‌های شماست