اینستاگرام زنی که 'ربَّنا' خوانده بود بسته شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اینستاگرام زنی که 'ربَّنا' خوانده بود بسته شد

لیلا تهرانچیان، خواننده ایرانی است که حدود دو ماه پیش یکی از کارهایش، ربنا، در صفحه اینستاگرام یک عضو شورای شهر تهران منتشر شد. اما حالا او یک بار دیگر مورد توجه ها قرار گرفته، چون صفحه اینستاگرامش به حکم دادسرای ارشاد حامی خانواده بسته شد.

موضوعات مرتبط