صدای سپیده قلیان از زندان قرچک
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صدای سپیده قلیان از زندان قرچک

یک فایل صوتی از #سپیده_قلیان از داخل زندان قرچک ورامین به دست بی‌بی‌سی فارسی رسیده است. او در این فایل صوتی از ادامه بدرفتاری با خود در زندان گفته است. سپیده قلیان قبلا هم از بدرفتاری با او و اعتراف تحت فشار حرف زده بود.