نظرات شما درباره متهم شدن ایران به دست داشتن در حمله به تاسیسات نفتی عربستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نظرات شما درباره متهم شدن ایران به دست داشتن در حمله به تاسیسات نفتی عربستان

از شما خواستیم نظرتان را درباره متهم شدن ایران به دست داشتن در حمله به تاسیسات نفتی عربستان برای ما بفرستید. این ویدیو منتخبی از نظرات شماست. منابع اطلاعاتی آمریکا با انتشار تصاویر ماهواره‌ای نتیجه گرفته‌اند که حمله‌ها به تاسیسات نفتی عربستان نمی‌توانسته کار حوثی‌های یمن باشد. ‌آن‌ها می‌گویند بر اساس تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای "ایران در این حمله‌ها دست داشته است." این درحالی است که دولت ایران نقش داشتن در این حملات را تکذیب کرده است و حوثی‌های یمن مسئولیت این حمله‌ها را به عهده گرفته‌اند.