نظرات شما درباره شرایط منطقه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نظرات شما درباره شرایط منطقه

در تلگرام از شما خواسته بودیم با توجه به اعزام نیروی نظامی آمریکا به عربستان و هشدار ایران درباره حمله به این کشور نظر خود را درباره شرایط منطقه برای ما بفرستید. در این ویدیو بخشی از نظرهای مخاطبان ما را بشنوید.