چه زمانی از روز بیمار شوید تا زودتر خوب شوید؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چه زمانی از روز بیمار شوید تا زودتر خوب شوید؟

دانشمندان معتقدند اینکه چه زمانی از شبانه‌روز بیمار شوید و درمان چه ساعتی از روز انجام شود در روند بهبودی شما تاثیر دارد. در این ویدیو ببینید.

موضوعات مرتبط