'مسیر زنان ایران، از انقلاب تا 'آزادی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مسیر زنان ایران، از انقلاب تا 'آزادی'

زنان ایرانی برای اولین بار بعد از انقلاب دیروز ۱۸ مهر توانستند به طور رسمی با خرید بلیت برای تماشای فوتبال مردان وارد ورزشگاه آزادی شوند. آنها برای رفع این محدودیت تلاش‌های زیادی کردند.

سیامک محیط‌زاده در یک گزارش دیجیتال مسیر زنان ایران برای پس گرفتن یکی از حقوقشان را مرور کرده است.