چرا ترکیه اکنون با کردها در شمال سوریه می جنگد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چرا ترکیه اکنون با کردها در شمال سوریه می جنگد؟

کردها جمعیتی بالغ بر ۳۰ میلیون نفر هستند که در ۴ کشور زندگی می‌کنند و عمده آنان در ترکیه هستند.

موضوعات مرتبط