صدزن: دانشمندی که هلیکوپتر به مریخ می‌فرستد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زنی که به مریخ هلیکوپتر می‌فرستد

می‌می آنگ، مدیر پروژه فرستادن هلی‌کوپتر تحقیقاتی به مریخ است او می‌گوید که در این راه چطور مادرش الهام بخش او بوده است.

می‌می یکی از صد زن برگزیده امسال بی‌بی‌سی است. او در ۱۶ سالگی برای تکمیل تحصیلاتش به تنهایی از میانمار به آمریکا رفت. در حال حاضر او مسئول پروژه تحقیقاتی ناسا است و در انستیتوی تکنولوژی کالیفرنیا کار می‌کند.

میمی برای ساختن هواپیمایی تلاش می کند که به حد کافی سبک باشد که بتواند در جو بسیار نازک این سیاره سرخ پرواز کند، این هواپیما قرار است در فوریه ۲۰۲۱ به سطح کره مریخ برسد.

مجموعه مطالب و گزارش‌ها و گفت‌و گو ها درباره فصل صد زن بی‌بی‌سی، در صفحه ویژه در دسترس شماست.

موضوعات مرتبط