زنی که برای برابری در پورن تلاش می‌کند

شواهد بسیاری وجود دارد که جوانان چیزهای زیاد از فیلم‌های پورن یاد می‌گیرند. خیلی از آن‌ها فکر می‌کنند واقعیت رابطه جنسی،‌ شبیه فیلم‌های پورن است. پورن به‌ صورت سنتی الگویی است که توسط مردان، برای مردان ساخته شده و در تمرکز چندانی بر لذت زنان نمی‌شود. این ویدیو درباره یک زن است که می‌خواهد این الگو را تغییر دهد.