دیوار برلین چرا فرو ریخت؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دیوار برلین چرا فرو ریخت؟

فرو ریختن دیوار برلین یکی از مهم‌ترین وقایع قرن بیستم بود که آغاز روند فروپاشی بلوک شرق به حساب می‌آید. در این ویدیو ببینید که چه عواملی به فروریختن این دیوار منجر شد؟

موضوعات مرتبط