دیوار برلین چه بود و چرا ساخته شد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دیوار برلین چه بود و چرا ساخته شد؟

فاتحان جنگ جهانی دوم،‌ کشور شکست خورده آلمان را بین خود تقسیم کردند؛‌ غرب آلمان به کشورهای سرمایه‌داری رسید و شوروی شرق را برای خود برداشت. برلین، پایتخت، که ساکنان شرق و غرب آلمان بر آن ادعا داشتند، در منطقه تحت کنترل شوروی قرار گرفته بود.

در این ویدئو می‌بینید که دیوار برلین چرا و چگونه ساخته شد.

موضوعات مرتبط