اعتراضات در پی مرگ حسن حیدری شاعر اهوازی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراضات در پی مرگ حسن حیدری شاعر اهوازی

حسن حیدری، شاعر ۲۹ ساله عرب خوزستانی صبح یکشنبه در بیمارستان شفا در اهواز درگذشت. بعضی از طرفداران آقای حیدری مرگ او را 'مشکوک' دانسته‌اند. گروهی نیمه شب یکشنبه در شادگان و کوت عبدالله برای عزاداری و یزله‌خوانی تجمع کردند که این تجمع‌ها با اعتراضاتی هم همراه بود. عزاداری و تجمعات اعتراضی در این منطقه روز دوشنبه نیز ادامه داشته‌است.