ادامه اعتراضات به افزایش قیمت بنزین در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراضات به افزایش قیمت بنزین در شامگاه شنبه ۲۵ آبان

در ایران اعتراضات در پی افزایش قیمت بنزین در طول شامگاه شنبه ۲۵ آبان ماه ادامه دارد. گزیده‌ای از تصاویری که از شهرهای مختلف به دست بی بی سی فارسی رسیده را در این ویدیو ببینید.