وضعیت دانشگاه تهران از زبان یک دانشجو
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وضعیت دانشگاه تهران از زبان یک دانشجو

این روایت یک دانشجو از وضعیت دیروز و امروز دانشگاه تهران است: "ماموران لباس شخصی و یگان ویژه در اصلی دانشگاه را مسدود کرده‌اند... تعدادی که شناسایی شدند دستگیر شده‌اند جو بسیار امنیتی است و ما می‌ترسیم"

(صدا تغییر داده شده)