'دیدم که وانت‌های سنگ وبنزین از پایگاه‌ها بیرون آمدند'
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'دیدم که وانت‌های سنگ وبنزین از پایگاه‌ها بیرون آمدند'

این ویدیو توضیحات یکی از ساکنان آریاشهر تهران است که از مشاهدات خود درباره آتش زدن بانک‌ها در این منطقه می‌گوید. آیت‌الله خامنه‌ای؛ رهبر ایران قبلا گفته آتش زدن بانک‌ها "کار اشرار است، کار مردم نیست"