اینترو: وضعیت اینترنت در ایران به روایت شما
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وضعیت اینترنت در ایران به روایت شما

پیام‌هایی که بی‌بی‌سی فارسی از مخاطبان در روز چهارم دی ماه دریافت کرده حکایت از کاهش سرعت و در مواردی قطع اینترنت در نقاط مختلف ایران دارد. گزیده‌ای از آن‌ها را در این ویدیو ببینید و بشنوید

موضوعات مرتبط