وضعیت اینترنت در ایران به روایت شما

وضعیت اینترنت در ایران به روایت شما

پیام‌هایی که بی‌بی‌سی فارسی از مخاطبان در روز چهارم دی ماه دریافت کرده حکایت از کاهش سرعت و در مواردی قطع اینترنت در نقاط مختلف ایران دارد. گزیده‌ای از آن‌ها را در این ویدیو ببینید و بشنوید