وضعیت اینترنت در ایران به روایت شما

پیام‌هایی که بی‌بی‌سی فارسی از مخاطبان در روز چهارم دی ماه دریافت کرده حکایت از کاهش سرعت و در مواردی قطع اینترنت در نقاط مختلف ایران دارد. گزیده‌ای از آن‌ها را در این ویدیو ببینید و بشنوید