مجری جنجالی تلویزیون از اظهارات قبلی‌اش عذرخواهی کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مجری جنجالی تلویزیون از اظهارات قبلی‌اش عذرخواهی کرد

زینب ابوطالبی، مجری جنجالی تلویزیون ایران که اظهارات اخیرش بازتاب انتقادی گسترده‌ای داشت با انتشار ویدیویی عذرخواهی کرد. زینب ابوطالبی، از مجری‌های شبکه افق، در برنامه‌ای که هفته گذشته همزمان با تشییع قاسم سلیمانی پخش ‌شد گفت ایرانی‌ها به "یک زندگی حماسی و جهادی" احتیاج دارند و اگر کسی به این سبک اعتقاد ندارد "جمع کند از ایران برود. برود همان جاهایی که همان رفاه و همان مدل زندگی را دارد." بازنشر این اظهارات در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان، خشم بسیاری را برانگیخت.

موضوعات مرتبط