سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای در نماز جمعه؛ نظرات شما
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای در نماز جمعه؛ نظرات شما

از شما پرسیده بودیم درباره سخنرانی امروز آیت‌الله خامنه‌ای در نماز جمعه چه فکر می‌کنید و آیا انتظار چنین صحبت‌هایی را داشتید؟

این ویدیو گزیده‌ای از نظرات شماست.