"ماهی، "برای زنده نگه داشتن آرزوهای پسرم
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ماهی، 'برای زنده نگه داشتن آرزوهای پسرم'

فیلم ماهی ساخته ابوذر سلطانی، پناهجوی ایرانی، در جشنواره‌های حقوق بشر در براتیسلاوا و بوداپست به نمایش در آمده است. او این فیلم را که پسرش آرمین در آن بازی می‌کند، با موبایلش در اردوگاه پناهجویان ساخته است. ابوذر سلطانی و آرمین، پسر ۱۰ ساله‌اش تقریباً یک سال است که در اردوگاه پناهجویان در مجارستان هستند.