بسته شدن مرز ترکیه و افغانستان با ایران؛ نظرات شما

بسته شدن مرز ترکیه و افغانستان با ایران؛ نظرات شما

ترکیه اعلام کرد که مرز خود را به علت شیوع ویروس کرونا با ایران می‌بندد. افغانستان هم اعلام کرده است مرزهای هوایی و زمینی خود را با ایران بسته است.

از شما پرسیده بودیم تاثیر بسته شدن مرز ترکیه و افغانستان بر کار و زندگی شما‌ چیست. این ویدیو گزیده‌ای از نظرات شماست.