بسته شدن مرز ترکیه و افغانستان با ایران؛ نظرات شما

این محتوا دیگر قابل دسترس نیست.

ترکیه اعلام کرد که مرز خود را به علت شیوع ویروس کرونا با ایران می‌بندد. افغانستان هم اعلام کرده است مرزهای هوایی و زمینی خود را با ایران بسته است.

از شما پرسیده بودیم تاثیر بسته شدن مرز ترکیه و افغانستان بر کار و زندگی شما‌ چیست. این ویدیو گزیده‌ای از نظرات شماست.