رای‌گیری نمادین برای ایرانیان دور از صندوق در کانادا

این عکس‌ها را آرش از تورنتو برای نوبت شما فرستاده است. در غیاب صندوق‌های رای در کانادا، گروهی از ایرانیان مقیم تورنتو یک انتخابات نمادین برگزار کرده‌‌‌‌اند؛ با صندوق‌‌های رای و برگه‌‌های رای که خودشان طراحی و چاپ کرده‌‌اند.

گزارش بی‌بی‌سی فارسی را در این باره این‌جا بخوانید.‏