پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

واکنش به اعلام نتایج انتخابات شوراها در بندرترکمن

محمد این ویدئو را از شادی گروهی از ساکنان بندرترکمن در واکنش به اعلام نتیجه انتخابات شورای این شهر برای نوبت شما فرستاده است.