تجمع مقابل استانداری زنجان در اعتراض به آلودگی

وجود کارخانه‌های سرب و روی در اطراف شهر زنجان موجب شده تا مردم به آلودگی‌های ایجادشده اعتراض کنند. این تجمع که امروز بیستم مرداد در مقابل استانداری زنجان صورت گرفت به گزارش خبرگزاری‌ها منجر به راه‌بندان و کندی عبور و مرور در مسیرهای اطراف شد.

این ویدئو را م.م یکی از مخاطبان نوبت شما فرستاده است.