تصاویر و خاطرات شما از کودتا ۲۸ مرداد

تصاویر و خاطرات شما از کودتا ۲۸ مرداد

در شصتمین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد، آیا شما مشاهده یا خاطره‌ای از این رویداد یا روزهای منتهی به آن و پس از آن دارید؟ چنانچه در آلبوم‌های قدیمی خانواده‌تان عکس‌هایی از خیابان‌های پر آشوب آن روزها دارید، تصاویر خودتان از این رویداد تاریخی را می‌توانید برای صفحه شاهد عینی بفرستید تا در برنامه های ویژه بی بی سی منتشر شود.

همچنین می‌توانید خاطره‌های خودتان یا شنیده‌هایتان از آن روزها را به مدت یک دقیقه با گوشی موبایل خودتان ضبط کنید و آن را به آدرس shoma@bbc.co.uk ایمیل کنید یا از طریق این صفحه آپلود کنید.