پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کوهنوردی برای نجات کوه شاه در استان کرمان

این ویدئو را علی برایمان فرستاده است و در توضیح آن نوشته: صعود سراسری کوه‌نوردان سراسر کشور و تشکیل زنجیره انسانی به طول ۳ کیلومتر به منظور جلوگیری از تخریب زیست‌محیطی در محیط زیست کوه شاه برگزار شد.